ALFA SERİSİ TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan sular , kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Ozmoz denilmektedir. Ozmoz, doğal bir olaydır ve kısaca suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesidir. Bu işlem ozmotik dengenin sağlanmasına kadar devam eder. Ters ozmoz ise, bu ozmotik akışın tersine çevrilmesidir. Ters Ozmoz Sistemleri bu işlem sonucunda saf su elde edilmesini başarılı olarak sağlamaktadır. Ters Ozmoz Sistemleri ise müşteri isteklerine göre farklı dizayn ve tasarım şekillerine göre üretilebilmektedir.

PAKET ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

İnsan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, evsel ve endüstriyel kaynaklı atık suların izlenmesi, işlenmesi ve tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Paket Atık Su Arıtma Ünite” miz; evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan ve havalandırma ile çökeltimin aynı reaktör içinde gerçekleştirildiği Ardışık Kesikli Reaktör Prosesli olup tümüyle evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile geliştirilmiştir.

GAMA SERİSİ TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan sular , kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Ozmoz denilmektedir. Ozmoz, doğal bir olaydır ve kısaca suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesidir. Bu işlem ozmotik dengenin sağlanmasına kadar devam eder. Ters ozmoz ise, bu ozmotik akışın tersine çevrilmesidir. Aqualine Ters Ozmoz Sistemleri bu işlem sonucunda saf su elde edilmesini başarılı olarak sağlamaktadır. Aqualine Ters Ozmoz Sistemleri ise müşteri isteklerine göre farklı dizayn ve tasarım şekillerine göre üretilebilmektedir.

GRİ SU ve YAĞMUR SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Grisu ve yağmur suyu arıtma sistemlerin yatırım ve işletme maliyetinin uygun olması ve çevreci yaklaşımları ile özellikle toplu konutlar, sanayi tesisleri ve otellerde kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Lavabo ve banyolardan kaynaklanan suların tekrar arıtılarak, klozet ve bahçe sulama gibi başka tip uygulamalarda kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ

Bilindiği gibi içme sularında meydana gelen mikrobiyolojik kirliliklerin gideriminde en çok uygulanan yöntemlerinden biri suya klor dozajı yapmaktadır. Bu mikroorganizmaların giderimi üzerine etkisi oldukça fazla olmakla beraber %100 değildir, bazı sporlu mikroorganizmalar gibi dezenfektanlara mukavemet edebilen organizmalar ancak Ultrafiltrasyon membranları ile tutulabilmektedir. Bu da demektir ki Ultrafiltrasyon sistemlerinde kullandığımız membranların por çapları mikroorganizmaların çaplarından küçük olduğu için güvenle sudan arıtımını sağlamış oluruz. Bunun dışında suda bulunan organik maddeler ile klor bileşiklerinin, THM’ (trihalometan) ler oluşturduğu ve bu THM’ lerin insan bünyesi üzerine toksik etkisi geri dönülemez rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir. Bu anlamda ultrafiltrasyonun suya herhangi bir katkı maddesi vermemesi, artık ürün bırakmaması, istenmeyen oksidatif maddeleri üretmemiş olması en önemli avantajlarıdır.

ATIK SU GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

Suyun değeri gün geçtikçe farkedilmekte ayrıca suya ulaşmak zorlaşmaktadır, atıksu geri kazanım sistemleri ile atıksu arıtma tesisilerinden çıkan su tekrar arıtılarak, proses suyu kalitesinde tekrar kullanıma sunulmaktadır.

KONTEYNER TERS OZMOZ SİSTEMLERİ

Konteyner Sistemleri; Ters ozmoz ve filtrasyon sistemlerinizi kapalı konteyner vasıtasıyla dış koşullardan koruyarak profesyonel ve kompakt şekilde sizlere sunuyoruz.

 

Ters Ozmoz Sistemleri sistem kapasitesine bağlı olarak bir veya daha fazla konteyner içerisinde paket bir sistem olarak temin edilebilir. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre, konteynerlar ısı yalıtımlı, ses geçirmez ve klima tesisatı ile birlikte tedarik edilebilmektedir.

 

Müşterilerimiz bu sistem sayesinde ekstra su arıtma binası veya bina yerleşim problemleri gibi sorunları ortadan kaldıracaktır.

NEHİR SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Nehir suyu arıtma sistemleri; nehir-yüzey suyunun kullanma suyuna dönüştürülmesi için tasarlanmış sistemlerdir. Arıtılan suyun içilebilir hale gelmesi için, ünitenin devamında ters ozmoz üniteleri önerilmektedir